Psychologové radí: Lépe je vést děti k rozumnému hraní kvalitních počítačových her, než jim je zcela zakazovat

0

Náš současný život se bez počítačů již v podstatě neobejde. O internetu nemluvě. Abychom uspěli ve většině zaměstnání a ve společenském životě, musíme mít alespoň základní počítačovou gramotnost. I naše děti budou brzy potřebovat nebo už potřebují počítač ve škole. Ale jak je k činnostem na počítači vést, aby k němu přistupovaly jako k nástroji práce a občasné zábavy, nikoliv jako k pánu jejich času a zájmů?

Pozitivní přístup udělá lepší službu než zákazy

Co pod pojmem pozitivní přístup vidět? Psychologové to vysvětlují následovně:

Vzhledem k tomu, že své děti chceme výchovou co nejlépe připravit na jejich budoucí život, je důležité u nich rozvíjet i potřebné dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Máme to usnadněno například tím, že v současnosti existují již počítačové programy určené pro děti batolecího věku.

A již od batolecího věku vštěpujeme dětem pravidla rozumného přístupu k počítačům. Tedy učíme je jakémusi time managementu, kdy dítě, i díky našemu příkladu, vidí, že na PC se pracuje, hrají se hry (v batolecím věku jsou hry pro dítě prací), ale také se od PC po nějaké době odchází, aby se dělaly i jiné činnosti – jiná hra, jídlo, činnosti denní potřeby.

Společná pravidla musejí platit pro všechny

Pokud zavedeme a dodržujeme společná pravidla užívání počítače a posilujeme vazbu dítěte na rodinu, máme z velké části vyhráno. Alespoň tak to vidí odborníci zabývající se závislostí dětí na PC hrách.

Pokud dítě ví, že s ním sdílíme jeho zájem, nebude pravděpodobně mít problém dát na naše rady ani v pozdějším věku. Naopak, budeme-li jeho zálibu v PC hrách od počátku odmítat, je pravděpodobnější, že před námi bude své zájmy tajit.

Sluha, nikoliv pán

I v oblasti PC her platí: dobrý sluha, zlý pán.

Samy o sobě nejsou počítačové hry negativním fenoménem. PC hra sama o sobě může mít vzdělávací, rozvojový nebo výchovný potenciál. Záleží pak už jen na tom, jak ji uchopíme my, rodičové.

Hry nám mohou dobře sloužit jako podpůrný prostředek výchovy a vzdělávání – můžeme s jejich pomocí zlepšovat vnímání, postřeh, pozornost našich dětí, ale také rozvíjet jejich trpělivost, logiku, komunikaci, řízení i sebe-řízení, spolupráci, předvídání, plánování, strategické myšlení a mnoho jiného.

Základem je vždy komunikace

Klíčem k odpovědnému nakládání s počítačovými hrami je komunikace. Je totiž možné, že i v dobré hře se děti setkají se zavádějícími (nerealistickými) scénami, které mohou ovlivnit jejich vnímání a zejména předjímání následků jejich činností.

V těchto momentech jsme tu my, rodiče, kteří bychom měli vědět, co naše dítě hraje, a měli bychom s ním o hře mluvit a upozorňovat na to, že realita je kapánek nebo zcela jinde.

Hra ale může být i dobrým společným tématem, kterému se lze s dítětem věnovat. Na rozdíl od jiných, „vnucených“ témat se mu děti ani nebudou bránit. Je pak už na nás, zda toho dokážeme dobře využít.

PC hra jako odměna či trest? Raději jen zřídka

Jakmile začneme PC hru nadměrně používat jako prostředek odměny či trestu ve výchově, dosáhneme jen toho, že nechtěně zveličíme její důležitost v životě dítěte. A to je právě toho, čemu se většinou potřebujeme vyhnout.


Kupóny

www.kuponovnik.cz/obchod/muve-cz
www.kuponovnik.cz/obchod/supergamer-cz

O autorovi

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.