Co je to optický disk?

0

Jedná se o typ datového úložiště. Mechanika pro čtení optických disků je běžnou součástí stolních počítačů a notebooků. S optickými disky pracují také samostatná zařízení jako CD a DVD přehrávače a rekordéry. Často jsou využívány pro záznam a přenos programů a médií.

Od roku 1982, kdy byla zahájena masová výroba CD-ROM disků vyvinutých v roce 1979 firmami Sony a Philips, nahradily různé tipy optických disků díky své nižší ceně a vyšší kapacitě dříve používané diskety a magnetické pásky.

Donedávna byly optické disky a zařízení k jejich čtení téměř všudypřítomné. Stále jsou nejrozšířenější technologií k trvalým záznamům programů a médií. Od začátku tisíciletí je ale pro běžný přenos dat postupně vytlačila flash paměť. I tak si dnes mnoho lidí přehrává tyto disky, někdy se hodí elektronická licence.

Elektronická licence

Elektronická licence

Princip zápisu

Ve výpočetní technice se jako optické disky označují všechna disková paměťová média, u kterých je v procesu čtení a zápisu dat použito laserové světlo. Data jsou zaznamenána binárně v podobě prohlubní a výčnělků, které mění odraz světelného paprsku. Čtení a zápis probíhá spirálovitě od středu disku směrem k jeho okraji.

Optická mechanika

Skříně stolních počítačů disponují upevňovacími šachtami standardních velikostí. Typická optická mechanika je 5,25 palcová. Označení 5,25“ je průměr optického disku, pro který je tato mechanika určená, ne vnější rozměr samotné mechaniky. Uvnitř obsahuje mechanika laserové čtecí a zápisové zařízení, která se od sebe liší výkonností laseru.

Krása optických disků

Krása optických disků

Dále je zde mechanika, která zajišťuje rotaci disku. Maximální rychlost otáček je omezena, aby nedošlo k poškození disku a aby při čtení u obvodu média nedocházelo k chybám. Pro čtení dat u středu média je zapotřebí menší rychlosti otáček celého disku. Aktuálním podmínkám se přizpůsobuje rotační mechanika typu CLV (Constant Linear Velocity), jejíž motor plynule mění rychlost otáčení.

Zvenčí na stranách interní optické mechaniky se nachází dírky se závity pro její instalaci do upevňovací šachty. Na přední straně mechaniky je tlačítko, které ovládá otevírání a zavírání diskové přihrádky a zasunutí CD, DVD nebo BD disku pro přečtení. Disková přihrádka může mít podobu štěrbiny nebo výsuvného plata.

Na zadní straně mechaniky bude port pro připojení kabelu, který bude vést k základní desce. Nejrozšířenější je rozhraní SATA. Konkrétní typ kabelu může ale záležet na typu optického disku, pro který je mechanika určena, a měl by být obvykle zahrnut v balení s mechanikou. Dále se na zadní straně bude nacházet připojení ke zdroji proudu.

Externí optické mechaniky mívají USB připojení.

optické disky jsou pomalu vytlačovány

optické disky jsou pomalu vytlačovány

Rozdělení

Různé typy optických disků se od sebe liší především hustotou záznamu a složením jednotlivých vrstev. Na povrchu záznamové vrstvy disku jsou prohlubně a výstupky. Data jsou tak uložena v binární podobě. Hustota záznamu se odvíjí od velikosti těchto prohlubní. Disky mohou být pouze pro čtení, pro jeden zápis nebo přepisovatelné, což se opět odvíjí od složení záznamové vrstvy.

Typů optických disků je mnoho, na trhu se však uchytily CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc, dříve Digital Video Disc) a BD (Blu-ray Disc). Všechny optické mechaniky by měly být zpětně kompatibilní s CD.

CD

Tento typ disku je nejčastěji používán pro záznam audia a programů. Vzdálenost mezi jednotlivými stopami spirály je 1,6 μm. Laserové světlo pro čtení CD má vlnovou délku 785 nm. Kapacita tohoto typu disku se pohybuje okolo 700 MB. Pouze ke čtení je určen typ CD-ROM (Read Only Memory). První album vyrobené v podobě kompaktního disku bylo 17. srpna 1982 The Visitors od skupiny ABBA.

Krása optických disků

Krása optických disků

DVD

Původně bylo vyvinuto jako náhrada za videokazety VHS. Důraz byl kladen na zpětnou kompatibilitu DVD přehrávačů s CD disky. Na celosvětový trh bylo uvedeno v roce 1997. Příčný odstup stop je 0,74 μm. Vlnová délka laserového světla používaného k jejich čtení je 660 nm. Zápis je možný na jednu nebo obě strany, v jedné nebo dvou vrstvách. Podle toho se kapacita pohybuje od 4,7 GB do 17 GB.

HD DVD

Účelem tohoto typu optických disků byl záznam videa o vysokém rozlišení a od počátku soutěžil s Blu-ray disky. Výroba tohoto typu disků původním producentem Toshiba byla ukončena v roce 2008. Vzdálenost stop u tohoto typu byla 0,4 μm a vlnová délka pro čtení byla 405 nm. Zápis byl možný i ve třech vrstvách. Kapacita se pohybovala mezi 15 GB a 51 GB.

Domácí systém

Domácí systém

Blu-ray

Tyto optické disky nové generace byly vyvinuty Blu-ray Disc Association pro záznam videa v HD, 3D a UltraHD formátu díky vyšší úložné kapacitě než DVD. Tato kapacita se pohybuje od 25 GB do 128 GB. Je jí dosaženo díky vzdálenosti stop 0,35 μm, se kterou je spojena čtecí vlnová délka 405 nm. Toto světlo je modré barvy, od čehož byl odvozen název tohoto disku. Písmeno „e“ z anglického Blue ray (modrý paprsek) bylo vypuštěno pro registraci názvu jako ochranné známky. K přehrátí těchto disků dobře poslouží domácí systémy s dobrou akustickou performancí.


Kupóny

www.kuponovnik.cz/obchod/okay-cz
www.kuponovnik.cz/obchod/alza-cz

O autorovi

Domácí kuchyně, přírodní kosmetika, bylinky, zdravá výživa, ale i třeba cestování po ČR, to jsou témata, kterými žiji. Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, dost se zajímám o produkty pro ně (oblečení, hračky, potraviny), a také o to, kde je dobře koupit.